Legkeresettebb alkotók
 • Vaszary János keresett alkotó
  Vaszary János
 • Patkó Károly keresett alkotó
  Patkó Károly
 • Aba-Novák Vilmos keresett alkotó
  Aba-Novák Vilmos
 • Vaszary János keresett alkotó
  Vaszary János
 • Aba-Novák Vilmos keresett alkotó
  Aba-Novák Vilmos
 • Aba-Novák Vilmos keresett alkotó
  Aba-Novák Vilmos
 • Vaszary János keresett alkotó
  Vaszary János
 • Vaszary János keresett alkotó
  Vaszary János
 • Vaszary János keresett alkotó
  Vaszary János
 • Vaszary János keresett alkotó
  Vaszary János

Martyn Ferenc (1899-1986)

Életrajz

festő, grafikus, szobrász,
Kaposvár, 1899. június 10. - Pécs, 1986. április 10.

1918-1919, 1923-1924: Magyar Képzőművészeti Főiskola, mesterei: Rippl-Rónai József és Réti István. 1962: Munkácsy-díj; 1970: érdemes művész; 1973: Kossuth-díj; 1978: kiváló művész; 1979: Pécs Város Díszpolgára; 1984: A Magyar Népköztársaság Zászlórendje. 1926-1940 között Párizsban élt, tagja volt az Abstraction-Création művészcsoportnak. 1940-1945 között Budapesten, majd haláláig Pécsett élt. Több évtizeden át vezette a dél-dunántúli képzőművészeti életet. A magyar államra hagyományozott műveiből Pécsett (Káptalan u. 6.) állandó múzeumi kiállítás nyílt. Gyermekkorát Rippl-Rónai József házában töltötte, itt ismerkedett meg kora francia festészeti kultúrájával. Ifjúkori képei közül kiemelkedik Önarckép és Öreganyám c. festménye. Párizsi kezdő éveiben rézkarcokat és akvarelleket készített Párizsi mappa címmel. Az utcaképek, műterembelsők, kávéházak konstruktív szemléletű ábrázolásával túljutott a természetelvű főiskolai tanulmányok hatásán. Később csatlakozott a szürrealista mozgalmakhoz, de csak rövid időre, 1928-1930 között (Nagyváros ítélete, Parasztudvar alakokkal). 1930 után az absztrakt irányzat híve lett. Ez időben alkotott vöröskréta rajzain lüktető, hullámzó ritmusú, "szaladó" vonalak rendszerét teremtette meg. 1933-tól tiszta színekkel komponált vízfestmények és újabb krétarajzok sorozatai következtek, amelyek már közvetlen elődei, mintegy erőpróbái a későbbi nagyméretű absztrakt festményeknek. 1939-re kialakult festői világa, amelynek alapja a síkban megoldott tér és mozgás, s a valóság elemeinek elvont, szublimált megjelenítése. Mindehhez a színek tisztasága, rendje és egymással kölcsönhatásban érvényesülő harmóniája járult. A II. világháború közeledte miatt 1940-ben hazatért. Ezt követően nagyméretű, színes kompozíciókkal Budapesten folytatta a párizsi képek sorát. A háború éveiben az erőszak ellen A fasizmus szörnyetegei c. rajzsorozatával protestált. Művészi életét és absztrakt fogalmazású festményeinek stílusát az 1950-1960-as évek dogmatista kultúrpolitikája idején is megőrizte, de ilyen képeivel 1969-ig nem lépett a nyilvánosság elé. Festészete mellett ezután nagyobb szerepet kapott művészetében a rajzolás. 1950-ben a Napló sorozatán az élet nap nap után átélt eseményeit dokumentálta. Ezzel párhuzamosan szimbolikus megfogalmazású, természeti és figurális tárgyú rajzokat készített, nagy mesterségbeli tudással. Erőteljesebben elvonatkoztatott rajzkompozíciói 1965-től ismertek (Álló alak - serleg, Vonalas szerkezet). Több irodalmi műhöz készített illusztrációt, illetve az írói gondolatot kísérő rajzot. Ezeken nem csupán egy-egy epizódot jelenít meg, hanem hitelesen láttatja a szereplőket is. Kiemelkedőek Cervantes: Don Quijote regényének, G. Flaubert: Bovarynéjának, J. Joyce Ulyssesének alakjai és portréi, vagy Berzsenyi Dániel napjainak mély átérzéssel megrajzolt jelenetei. Életművében az absztrakció és a valóságlátás nem szakad el egymástól. Természeti, tárgyi, emberi hivatkozások vannak jelen a képek rejtett világában. Egyrészről a szabadságvágy különböző szimbólumai, mint a madár, a hajó, a harc - másrészről a magyar folklór és az antik mitológia elemei figyelhetők meg a rajzokon és festményeken. Munkásságában meghatározó jelentőséget tulajdonított a zenének. A zene hangjait vonalakban és színekben élte át, számára a zene ritmust és harmóniát jelentett. Kiemelkedő teljesítménye és példája nyomán Pécsett a XX. századi modern képzőművészet központja jött létre.

Mesterei . 

Rippl-Rónai József, Réti István.

Könyvek ~ rajzsorozataival . 

- Ramon L.: Imádónak és imádottnak könyve, Vác, 1943
- Petőfi: Az Apostol, 1961
- Cervantes: Don Quijote, 1962
- Mallarmé: Költeményei, 1964
- Tüskés T.: Vallomás a városról, 1970
- Petőfi olvasása közben (album), 1973
- Költők a városról (szerk.: Szederkényi E.), Pécs, 1974
- minikönyv, 1975
- Berzsenyi-emlékkönyv (szerk.: Dr. Merényi O.), Somogy megyei Tanács és Vas megyei Tanács, 1976
- Baranyai képek (Weöres S. verseivel), Budapest, 1979
- ~: Töredékek. ~ írásai művészetről, művészekről. Baranya megyei Tanács, 1979.

Egyéni kiállítások . 

1929 Tamás Galéria, Budapest (gyűjt.)
1934 Fränkel Galéria, Budapest [Czóbel Bélával]
1946 Magyar Képzőművészek Szabad Szervezete, Budapest (gyűjt.)
1947 Pécs (gyűjt.)
1951 Janus Pannonius Múzeum, Pécs
1955 Dunántúli tájak, Janus Pannonius Múzeum, Pécs
1957 Tájképek, Rákóczi-sorozat, Pécs
1960 Cervantes - Don Quijote-rajzok, Rippl-Rónai József Múzeum, Kaposvár
1962 Könyvillusztrációk, Kulturális Kapcsolatok Intézete, Budapest - Porcelánművek, Janus Pannonius Múzeum, Pécs - XXXI. Velencei Biennálé, Velence
1965 Dürer Terem, Budapest - Rajzok és porcelánművek, Rippl-Rónai József Múzeum, Kaposvár
1966 Könyvillusztrációk, Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest
1969 Pécs (gyűjt., kat.) - Berzsenyi-rajzok, Nikla
1970 Tihany (gyűjt., kat.)
1971 Berzsenyi-rajzok, Kaposvár -Janus Pannonius arcképéhez, Janus Pannonius Múzeum, Pécs
1973 Petőfi olvasása közben, Kaposvár
1976 Dunántúli tájak, M. Lvov - Rajzok, Eszék
1978 Budapesti Történeti Múzeum, Budapest (gyűjt., kat.)
1979 50 rajz, Magyar Akadémia, Róma - 50 rajz, Miskolci Galéria, Miskolc -Állandó, Janus Pannonius Múzeum, Pécs - 100 irodalmi illusztráció, Pécs - 155 rajz, Vigadó Galéria, Budapest
1981 Napló 1950, Pécs - Vöröskréta rajzok Párizsból és szoborművek, Janus Pannonius Múzeum, Pécs
1982 Rajzok, Somogyi Képtár, Kaposvár - Ulysses-rajzok, Vár, Tata
1983 Vár, Tata (gyűjt.)
1983-1984 Festmények, Janus Pannonius Múzeum, Pécs
1984-től állandó kiállítása látható a Somogy megyei Múzeumban, Kaposváron, 1997 ? ~ szobrai, Magyar Képzőművészeti Főiskola (kat.)
1999 Városi Művészeti Múzeum, Győr - Szombathelyi Képtár, Szombathely - Centenáriumi kiállítás, Ernst Múzeum, Budapest

Válogatott csoportos kiállítások .
1938 Az elvont művészek első magyarországi kiállítása, Tamás Galéria, Budapest
1966 Madách-illusztrációk, Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest
1969 Pécs és Baranya művészei, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest (kat.).

Köztéri művei .
- Térplasztika (fehér márvány, 1978, Szársomlyó, szoborpark)
- A hangyák emlékműve (bronz, 1982, Pécs, Martyn M.)
- Szobor járommal (bronz, 1983, Pécs, Káptalan u.)
- üvegablak (színes ólomüveg [Szabó E.-tel], 1983, Pécs, Martyn M.
- üvegablak (1984, Pécs, Káptalan u. 2.)
- Gabriel Fauré emlékére (bronz, 1984, Pécs, Káptalan u.)
- emlékmű (vasöntvény, 1984, Dunaújváros, vasmű)
- üvegablak, 1985, Pécs, Baranya megyei Könyvtár)
- Vitorlás (bronz, 1996, Tata, Tópart u.).

Művek közgyűjteményekben . 

- Béri Balogh Ádám Múzeum, Szekszárd
- Fővárosi Képtár, Budapest
- Flaubert Társaság, Rouen
- Herman Ottó Múzeum, Miskolc
- Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár
- Janus Pannonius Múzeum, Pécs
- Kuny Domonkos Múzeum, Tata
- Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
- Museum, Dublin
- Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest
- Rippl-Rónai József Múzeum, Kaposvár
- Szombathelyi Képtár, Szombathely
- Türr István Múzeum, Baja
- Zsidó Múzeum, Budapest

Irodalom .
- Önálló kötetek ~ről, in: Tüskés T.: A szó és a vonal (irodalmi kísérőrajzok), Somogyi Múzeum Füzetei, 17., 1970
- Hárs É.: ~ (gyűjt. kat., Tihany, 1970)
- Hárs É.: ~, A Művészet kiskönyvtára 46, 1970
- Hárs É.: ~ (monogr.), 1975
- Egy életmű vonulatai (~ művészetéről), Művészet (különszám), 1978/5.
- Aknai T.-Hárs É.-Kerékgyártó I.-Menyhárt L.-Mezei O.-P. Szűcs J.-Bertalan V.: ~- életmű-kiállítás (kat., bev. tan., BTM, 1978)
- Aknai T.-Hárs É.: ~ Múzeum (állandó kiállítási kat.) Janus Pannonius Múzeum Füzetei 51., 1984
- Közelítések (írások ~ről az emberről és a művészről), szerk.: Tüskés T., Baranya megyei Múzeumok Igazgatósága, Pécs, 1984
- Hárs É.: ~ életmű-katalógusa, Somogy megyei Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár, 1985
- Tüskés T.: ~ Mester (írások ~ről) Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság, Kaposvár, 1997.

Lexikális referencia

Magyar: MFGA:395